Privacyverklaring

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT:

EasyFloat ponton systemen kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van EasyFloat ponton systemen, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier aan EasyFloat ponton systemen verstrekt. EasyFloat ponton systemen kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

  • Uw voor- en achternaam
  • Uw adresgegevens
  • Uw telefoonnummer
  • Uw e-mailadres
  • Uw ip-adres
WAAROM EasyFloat ponton systemen GEGEVENS NODIG HEEFT:

EasyFloat ponton systemen verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.

Daarnaast kan EasyFloat ponton systemen uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit juridische dienstverlening.

HOE LANG EasyFloat ponton systemen GEGEVENS BEWAART:

EasyFloat ponton systemen bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Dit zijn de termeinen waar wij ons aan houden:

  • Na 1 jaar - personeels gegevens (bij ontslag personeelslid)
  • Na 3 jaar - leveranciers (na verbreken dienstverband)
  • Na 5 jaar - klant gegevens (offertes)
DELEN MET ANDEREN:

EasyFloat ponton systemen verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Hieronder vallen ook de leveranciers.

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK:

Op de website van EasyFloat ponton systemen worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

GOOGLE ANALYTICS:

EasyFloat ponton systemen maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de websitegebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van EasyFloat ponton systemen bij Google zoekresultaatpagina’s zijn.

De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan EasyFloat ponton systemen te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. EasyFloat ponton systemen heeft hier geen invloed op.

EasyFloat ponton systemen heeft Google geen toestemming gegeven om via EasyFloat ponton systemen verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN:

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar EasyFloat ponton systemen zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

BEVEILIGEN:

EasyFloat ponton systemen neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van EasyFloat ponton systemen maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door EasyFloat ponton systemen verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met EasyFloat ponton systemen op via:info@easyfloat.nl

www.easyfloat.nl is een website van EasyFloat ponton systemen.

EasyFloat ponton systemen is als volgt te bereiken:

Vestigingsadres: Zeggeveld 11 a-b, 4705 RP te Roosendaal
Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 201 333 99
Telefoon: 06 12887537
E-mailadres:info@easyfloat.nl